Program dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  Całkowity koszt realizacji programu: 21 675,00 zł.

    Dofinansowanie: 18 365,00 zł.

    Wkład własny:       3 310,00 zł.

    Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – czerwiec 2017

W/w program obejmuje takie działania jak:

1. 16 wycieczek/ zajęć terenowych.

2.   4 zajęcia stacjonarne:

a) Przedstawienie teatralne propagujące proekologiczne zachowania od najmłodszych lat pn.„W Królestwie odpadów”

b) Warsztaty ekologiczne na temat GMO i GM.

Celem warsztatów jest:

- pokazanie aspektów pozytywnych i negatywnych związanych z GMO i GM,

- krzewienie postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród młodzieży.

c) „Jak żyć i odżywiać się zdrowo ” - Warsztaty promujące zasady zdrowego żywienia zorganizowanie przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Każdemu uczniowi z gimnazjum zostanie wręczona broszura wypracowana w procesie dydaktycznym, a także zostanie upowszechniony wynik konkursu„Ekologia na talerzu zgodnie z piramidą żywienia”.

d) Konferencja dla rodziców uczniów z klas II i III upowszechniająca efekty edukacji ekologicznej.

3. Zadania promujące działania przyrodniczo – ekologiczne:

a) Zajęcia koła „Młodego przyrodnika”;

b) Szkolna akcja „ Sprzątania Świata”;

c) Ognisko w Rogowie;

d) Prowadzenie zajęć z podstawy programowej lekcji geografii-klasy III;

e) Konserwatoria nt: „Konsumenckie ABC”;

f) Sondaż szkolny dotyczący odżywiania się niezależnie od wieku;

g) Spotkanie z dietetykiem;

h) Prowadzenie zajęć z podstawy programowej lekcji biologii -klasy I;

i) Prowadzenie zajęć z podstawy programowej lekcji geografii - klasy I;

j) Wystawa prac laureatów konkursu;

k) Wystawa „Bioróżnorodność biologiczna naszego województwa”.

www.zainwestujwekologie.pl