Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja.

więcej  

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi powiatowej Nr 5145 relacji Solca Wielka – Wielka Wieś, gm. Ozorków

więcej  

Powiat Zgierski w partnerstwie z gminą Stryków otrzymał dotację z budżetu państwa na zadania pn.”Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104 E i 5130 E w gminie Stryków” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –...

więcej  

„Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój „

więcej  

Przebudowa drogi dojazdowej – powiatowej Nr 5118 E relacji Popów – gr. Powiatu (Waliszew)”

więcej  

Projekt „Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku oraz wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu”, współfinansowany ze środków PFRON.

więcej