Przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi spowodowało realizacje zadania pn. "Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr. 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu". Wartość projektu -...

więcej  

Program dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Łodzi.   Całkowity koszt realizacji programu: 21 675,00 zł.    Dofinansowanie: 18 365,00 zł.    Wkład własny:       3 310,00 zł.    Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – czerwiec 2017

więcej  

Program dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt realizacji programu: 35 505,61 zł.  Dofinansowanie : 27 707,26 zł.  Wkład własny: 7 798,35 zł.  Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – październik 2016.

więcej  

Program dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Łodzi.  Całkowity koszt realizacji programu: 15 881,00 zł    Dofinansowanie:  13 453,00 zł    Wkład własny:       2 428,00 zł  Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

więcej  

Program dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt realizacji programu: 19 356,00 złDofinansowanie: 16 401,00 złWkład własny:       2 955,00 złTermin realizacji projektu: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

więcej  

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja.

więcej  

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi powiatowej Nr 5145 relacji Solca Wielka – Wielka Wieś, gm. Ozorków

więcej