W ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim planowane jest wykonanie prac w zakresie:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie stropodachów,
  • wymiana stolarki okienno – drzwiowej,
  • wykonanie instalacji c.o., c.w.u.,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne

Projekt nr. RPLD.04.02.01-10-0004/17 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Cel Projektu: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie.

Wartość projektu ogółem: 3 231 385,59 PLN

Dofinansowanie: 2 226 976,00 PLN

Wkład własny: 1 004 409,59 PLN