Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolnaW okresie 06.02.2020 r. - 04.03.2020r. przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu pn. "Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli" w wyniku której wyłoniono nauczycieli do realizacji Zadań:

Zadanie 9. Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- studia podyplomowe. Typ projektu 1e.

 • Magdalena Pabjańczyk
 • Agnieszka Kubiak
 • Monika Woźniak
 • Agnieszka Kierbedź
 • Małgorzata Komorowska
 • Sylwia Rubacha
 • Agnieszka Felczyńska
 • Marta Kozanecka
 • Joanna Wilczyńska

Zadanie 10. Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- kursy i szkolenia. Typ projektu 1e.


 • Magdalena Pabjańczyk
 • Monika Woźniak
 • Anna Chajdys
 • Joanna Przybyszewska
 • Ewa Karolak
 • Agnieszka Widawska
 • Anna Florczak
 • Marlena Libiszewska
 • Ewa Grzybowska
 • Aneta Mikołajczyk
 • Klaudia Szembek
 • 12. Renata Kuzańska
 • Mariola Okraska
 • Agnieszka Felczyńska
 • Maciej Lisowski
 • Małgorzata Romanowska
 • Aneta Klimczak
 • Wioletta Wolińska
 • Agata Gudej
 • Monika Świąder
 • Agnieszka Warda
 • Bogusława Długołęcka
 • Agnieszka Parol
 • Monika Zielińska
 • Kamil Latosiewicz
 • Paulina Szafarz
 • Beata Pluta
 • Agnieszka Litwinowicz- Michalak
 • Anna Pawlak
 • Olga Mokras