Podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Zgierskiego radni zdecydowali o utworzeniu nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Dąbrówce-Strumiany. Już niebawem 14 wychowanków Domu Dziecka w Dąbrówce przeniesie się do nowoczesnego, dwukondygnacyjnego, dopiero co wybudowanego po sąsiedzku budynku.

Nowa powiatowa placówka stanie się domem dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Nad ich bezpieczeństwem i wychowaniem będzie czuwał dyrektor wraz z koordynatorem, sześciorgiem wychowawców oraz psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym. - Zadaniem tej instytucji będzie udzielanie wielowymiarowej pomocy podopiecznym, obejmującej sferę zdrowia psychicznego, somatycznego, ale także wspierania ich rozwoju i rekompensowania braku wychowania w rodzinie biologicznej – mówi starosta zgierski Bogdan Jarota. – Szczególny nacisk będzie kładziony na poprawę procesu usamodzielniania, tak aby w przyszłości młodzi ludzie pełnili samodzielne role społeczne.

Projekt pn. "Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.