Kolejna powiatowa szkoła stała się energooszczędna, a więc bardziej EKO. W Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, zakończyła się właśnie kompleksowa termomodernizacja budynku.

Zadanie dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w ramach RPO WŁ 2014-2020. 

W ramach prac budowlanych ocieplono ściany zewnętrzne i stropodachy, wymieniono oświetlenie na LED, stolarkę drzwiową i okienną. Modernizacji doczekały się także instalacja c.w.u oraz centralne ogrzewanie. Dodatkowo zainstalowano nowoczesne pompy ciepła. Szkoła zyskała również bardziej estetyczny wygląd.

Łączny koszt inwestycji to ponad 578 000,00 PLN

Równolegle w szkole trwały także prace związane z wymianą pokrycia dachowego. Środki w kwocie blisko 49 000,00 PLN pochodzą z wkładu własnego Powiatu Zgierskiego.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej miała na celu podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza, która spowoduje wzrost jakości życia mieszkańców w regionie.