Na razie stoi pusty, ale już niedługo będzie w nim głośno i radośnie. W nowo wybudowanym Domu Dziecka w Dąbrówce Strumiany zamieszka 14 wychowanków, których rodzice, z różnych przyczyn, nie mogą sprawować nad nimi opieki.

więcej  

Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych powiatu zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IV;  Działania IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałania IV.3.2 Ochrona Powietrza. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   w...

więcej  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.3; Kształcenie zawodowe; Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

więcej  

Zakończyła się "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie" w formule zaprojektuj i wybuduj. Program Priorytetowy "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - edycja...

więcej  

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet VII Infrastruktura d;a usług społecznych,   Działanie VII.3. Infrastruktura opieki społecznej

więcej  

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT.

więcej  

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

więcej  

Starostwo Powiatowe w Zgierzu rozpoczęło realizację projektu pn. „Poznać doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” w ramach Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, XI.1 Wysoka jakość edukacji, XI.1.2 Kształcenie ogólne.

więcej