Od 22 czerwca 2020r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do projektu pn. "Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji;...

więcej  

Projekt "Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Wartość całkowita:  1 489 189,04 zł  Dofinansowanie:...

więcej  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

więcej  

Nr Projektu RPLD.11.01.01-10-0010/19;  w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności; Działanie dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji;  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Rekrutacja do projektu pn. Równe szanse i możliwości- rozwój...

więcej  

Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Powiat Zgierski rozpoczyna realizację projektu pn. „Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli”, którego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38...

więcej  

Dobiegła końca inwestycja polegająca na budowie siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany. Budynek o powierzchni ok 500m2 został starannie zaprojektowany i jest najprawdopodobniej pierwszym tego typu obiektem w Województwie Łódzkim.

więcej  

Podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Zgierskiego radni zdecydowali o utworzeniu nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Dąbrówce-Strumiany. Już niebawem 14 wychowanków Domu Dziecka w Dąbrówce przeniesie się do nowoczesnego, dwukondygnacyjnego, dopiero co wybudowanego po sąsiedzku budynku.

więcej  

W ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim planowane jest wykonanie prac w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okienno – drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wymiana...

więcej  

Kolejna powiatowa szkoła stała się energooszczędna, a więc bardziej EKO. W Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, zakończyła się właśnie kompleksowa termomodernizacja budynku.

więcej  

Na razie stoi pusty, ale już niedługo będzie w nim głośno i radośnie. W nowo wybudowanym Domu Dziecka w Dąbrówce Strumiany zamieszka 14 wychowanków, których rodzice, z różnych przyczyn, nie mogą sprawować nad nimi opieki.

więcej