„Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli”  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna 

więcej  

„Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

więcej  

Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna W ramach realizowanego projektu dokonano zakupu doposażenia...

więcej  

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

więcej  

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

więcej  

Projekt nr RPLD.11.01.01-10-0010/19;  w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności; Działanie dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji;  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

więcej  

Od 22 czerwca 2020r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do projektu pn. "Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji;...

więcej  

Projekt "Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Wartość całkowita:  1 489 189,04 zł  Dofinansowanie:...

więcej  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

więcej  

Nr Projektu RPLD.11.01.01-10-0010/19;  w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności; Działanie dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji;  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Rekrutacja do projektu pn. Równe szanse i możliwości- rozwój...

więcej  

Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Powiat Zgierski rozpoczyna realizację projektu pn. „Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli”, którego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38...

więcej  

Dobiegła końca inwestycja polegająca na budowie siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany. Budynek o powierzchni ok 500m2 został starannie zaprojektowany i jest najprawdopodobniej pierwszym tego typu obiektem w Województwie Łódzkim.

więcej  

Podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Zgierskiego radni zdecydowali o utworzeniu nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Dąbrówce-Strumiany. Już niebawem 14 wychowanków Domu Dziecka w Dąbrówce przeniesie się do nowoczesnego, dwukondygnacyjnego, dopiero co wybudowanego po sąsiedzku budynku.

więcej  

W ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim planowane jest wykonanie prac w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okienno – drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wymiana...

więcej  

Kolejna powiatowa szkoła stała się energooszczędna, a więc bardziej EKO. W Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, zakończyła się właśnie kompleksowa termomodernizacja budynku.

więcej  

Na razie stoi pusty, ale już niedługo będzie w nim głośno i radośnie. W nowo wybudowanym Domu Dziecka w Dąbrówce Strumiany zamieszka 14 wychowanków, których rodzice, z różnych przyczyn, nie mogą sprawować nad nimi opieki.

więcej  

Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych powiatu zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IV;  Działania IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałania IV.3.2 Ochrona Powietrza. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   w...

więcej  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.3; Kształcenie zawodowe; Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

więcej  

Zakończyła się "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie" w formule zaprojektuj i wybuduj. Program Priorytetowy "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - edycja...

więcej  

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet VII Infrastruktura d;a usług społecznych,   Działanie VII.3. Infrastruktura opieki społecznej

więcej  

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT.

więcej  

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

więcej  

Starostwo Powiatowe w Zgierzu rozpoczęło realizację projektu pn. „Poznać doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” w ramach Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, XI.1 Wysoka jakość edukacji, XI.1.2 Kształcenie ogólne.

więcej