Powiat Zgierski jest w trakcie realizacji projektu pn. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada realizację dodatkowych bezpłatnych zajęć dla uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu zgierskiego metodą 'blended - learning' polegającą na połączeniu zajęć tradycyjnych prowadzonych przez lektorów z zajęciami prowadzonymi metodą e-learning'ową.

Szkoły biorące udział w projekcie wyposażone zostały w nowoczesne laptopy oraz sprzęt multimedialny m.in.: projektory i mobilne tablice interaktywne.

Celem głównym projektu jest podniesienie, w okresie od 01.07.2012r. do 31.06.2014r., jakości oferty edukacyjnej 6 szkół zawodowych powiatu zgierskiego dla ich 1008 uczniów (363K i 645M) przez realizację programu rozwojowego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania wspartych ICT, w celu zwiększenia szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczestników proj. do przyszłego zatrudnienia na rynku pracy województwa łódzkiego.

Całkowita wartość projektu - 1 416 626,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFS - 1 204 132,10 PLN
Wkład własny Powiatu Zgierskiego - 212 493,90 PLN