Odpowiednie kwalifikacje, znajomość języka angielskiego, zdolność planowania, sprawna obsługa komputera, to umiejętności szczególnie cenione przez pracodawców. Możliwość zdobycia takiej wiedzy mieli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach uczestniczący w projekcie „Wyrównać szanse”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Łódzki), realizowanym od stycznia 2012 roku do stycznia 2013 roku.

Projekt zakładał poniesienie kwalifikacji uczestników w celu dostosowania do potrzeb regionalnej gospodarki, a zatem przygotowanie do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające udział w projekcie.
W dniu 15 stycznia br. w bratoszewickim zespole szkół miało miejsce podsumowanie projektu.
Na spotkaniach z rodzicami uczniów oraz w holu szkolnym prezentowany był materiał informacyjny zamykający projekt.
Wsparciem objęto 108 uczniów. Biorąc udział w zajęciach dodatkowych, uczestnicy mieli możliwość podwyższenia kwalifikacji bądź przyswojenia nowej wiedzy z zakresu matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego. Zostali wyposażeni w podręczniki, słowniki językowe, pomoce dydaktyczne i artykuły piśmiennicze. Specjalnie na potrzeby realizacji projektu zakupiono sprzęt. Uczestnicy zajęć matematyki (36 osób) korzystali z kalkulatorów, na informatyce każdy uczeń (12 osób) miał do dyspozycji pendrive i program komputerowy, natomiast grupa przedsiębiorczości (12 osób) pracowała przy użyciu laptopa, rzutnika i tablicy interaktywnej. Na zajęciach angielskiego (48 osób) uczniowie, między innymi, oglądali filmy edukacyjne korzystając z telewizora i DVD. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili zorganizowany dla nich dowóz do domu po zajęciach.
Wartość projektu wyniosła 289 547 PLN w tym: 282 081 PLN stanowi kwota dofinansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 7 466 PLN – dotacja celowa z budżetu krajowego, 42 312 PLN - wkład własny Powiatu Zgierskiego.