Jesienią 2008 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zarząd Powiatu Zgierskiego zdecydował wówczas o przystąpieniu do konkursu. Wydział Promocji i Spraw Europejskich wraz z Dyrekcją ZSO w Ozorkowie przygotowali wniosek o dofinansowanie projektu.

Wniosek ten został zatytułowany: „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie”. Na przełomie roku 2008/2009 wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został zatwierdzony przez Zarząd WŁ do dofinansowania. Środki na realizację projektu zawarte w umowie o dofinansowanie przedstawiają się następująco:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Środki na realizację projektu Kwota wydatków (w pln)
Ogółem Kwalifikowalnych Niekwalifikowalnych
Efrr 1 128 302,97 1 128 302,97 0,00
Budżet jednostek samorządu terytorialnego 1 266 891,19 199 112,30 1 067 778,90
Razem 2 395 194,17 1 327 415,27 1 067 778,90

Zadania w projekcie podzielone są na dwie kategorie: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Wydatki kwalifikowane są to wydatki do których możliwe jest dofinansowanie przez UE w tym przypadku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W naszym projekcie na wydatki kwalifikowane składa się kompleks sportowy
boiska szkolnego, który realizowany był w II etapach :
I – wykonanie boiska piłkarskiego i skoczni w dal
II - boisko do gry w piłkę siatkową/koszykową z bieżnią prostą
Wszystkie obiekty pokryte zostały nawierzchnią poliuretanową. 5 października 2010 r. obiekt w całości został oddany do użytku .
Założeniem projektu jest również stworzenie i wyposażenie: sali fitness i magazynu sportowego, Interaktywnego Centrum Badawczego, w którego skład wchodzą pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczna i komputerowa, Centrum Językowo-Medialnego i Pracowni Audiowizualnej. Aby realizacja tych zadań była możliwa, w październiku 2010 roku wyłoniony został wykonawca, który dokona adaptacji pomieszczeń szkoły na wyżej wymienione pracownie, oraz wszczęte zostało postępowanie w ramach Prawo zamówień publicznych na dostawę wyposażenia pracowni (na to składają się m. innymi: mikroskopy, telewizory, komputery, odtwarzacze DVD i VHS, projektory multimedialne, ekrany ścienne, dyktafony, kamera video, aparat cyfrowy, filmy do nauki języków obcych, słowniki multimedialne i inne pomoce dydaktyczne) i sprzęt sportowy nie tylko do sali fitness (będą to: atlas, ławki do ćwiczeń, skrzynia do skoków, materace, równoważnia, drążki do podciągania, piłki, hantle, bramki i kije do hokeja, buty lekkoatletyczne i stroje sportowe w różnych rozmiarach, płotki lekkoatletyczne, stół do tenisa, siatki i słupki do siatkówki, stanowisko sędziowskie i inne) – realizacja zadania zaplanowana została na przełom listopada i grudnia 2010 r.
Wydatki niekwalifikowane zawierają się przede wszystkim jako: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie”.
Składały się na to prace realizowane w dwóch etapach:
- docieplenie ścian i stropodachu
- remont instalacji CO.
Obok efektu ekologicznego niewątpliwie inwestycja ta przełoży się na zmniejszenie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku szkoły a nałożony na elewację tynk strukturalny spowodował , że wygląd szkoły otrzymał nowe oblicze. Na jednej z elewacji zachowany został element związany z powstaniem szkoły jako tzw. „tysiąclatki” w myśl hasła z lat 60-tych XX wieku „Tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego”. Zakończenie prac termomodernizacyjnych nastąpiło 8 września 2010 roku.
Kwota wydatków poniesionych do dnia 30 października 2010 roku wynosi 1 810 738,97 zł co stanowi ok. 76 % całkowitej kwoty wydatków. Zakończenie wszelkich prac związanych z realizacją projektu zaplanowane jest na koniec 2010 roku
.