Powiatowy Zespół Opieki zdrowotnej w Zgierzu realizuje projekt pn. „Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – e-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu”, którego celem jest podniesienie jakości usług medycznych i obsługi pacjenta.

Do zadań projektu należy komputeryzacja przychodni i szpitala PZOZ oraz ucyfrowienie aparatu RTG. Projekt zakłada uruchomienie:
- rejestracji pacjentów przez Internet (e-Rejestracja)
- dostępu do usług medycznych przez Internet (e-Zdrowie)
- biblioteki przypadków wzorcowych przez Internet
- badań diagnostycznych przez Internet
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane jest na koniec 2010 roku, a jego koszty całkowite wyniosą 1 112 521,31 zł, z czego 943 569,11 zł pochodzi z funduszy unijnych.