Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup szafy dystrybucyjnej z kompletnym wyposażeniem, w związku z realizacją projektu pn. „Pewny start na rynku pracy - szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 15:00.

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy