Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu i wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2017 r. o godzinie 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna w załączeniu.


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy