Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro:

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie psychologa - terapeuty do realizacji dodatkowych zajęć w ramach projektu pn. „Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 13.01.2015 r. godz. 16:00

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "WIĘKSZA WIEDZA - RÓWNE SZANSE, ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH W POWIECIE ZGIERSKIM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku (kliknij "więcej").