Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

więcej  

Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

więcej  

Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

więcej  

Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

więcej  

Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

więcej  

Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

więcej  

Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

więcej  

Dotyczy: aktualizacji audytów energetycznych, programów funkcjonalno – użytkowych oraz na ich podstawie opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

więcej  

Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

więcej  

Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro:Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie psychologa - terapeuty do realizacji dodatkowych zajęć w ramach projektu pn. „Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów...

więcej