Projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego.

 1. Projekty inwestycyjne wynikające ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1Termomodernizacja budynków - ZIT

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego"

 uwzględnia termomodernizację następujących budynków:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie
 3. Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim
 4. Zespół Szkół Specjalnych w Głownie
 5. Starostwo Powiatowe w Zgierzu (ul. Długa)
 6. Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu
 7. Zespół Szkół nr 1 w Głownie
 8. Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim (drugi budynek dydaktyczny)

Orientacyjny koszt całkowity projektu: 9 965 894 PLN

Przewidywana kwota dofinansowania UE: 6 887 000 PLN

Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych: 8 102 353 PLN”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego– część II” 

uwzględnia termomodernizację obiektów:

 1. Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim
 2. .Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Orientacyjny koszt całkowity projektu: 3 234 900 PLN

Przewidywana kwota dofinansowania UE: 2 235 500 PLN

Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych: 2 630 000 PLN