Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” Poddziałanie 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

Propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców:

  • Rolników, na operację mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Spółek wodnych lub związków spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Wysokość dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Wysokość dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne.


Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.

 Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o dofinansowaniesą do pobrania pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html

Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej


Wnioski w wersji papierowej można składać w

Łódzkim Oddziale Regionalnym

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

tel. 42 671-97-25

lub

Biurze Powiatowym

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. P. Ściegiennego 4/4b, 95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. 42 712 06 19