Warsztaty rozwojowe w regionie łódzkim. 

W dniu 11 października br. godz.10:00, w Starostwie Powiatowym w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, odbędą się warsztaty  rozwojowe w regionie z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.  Warsztaty dotyczyć będą prac nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju dla województwa łódzkiego do roku 2030 - dokumentu określającego politykę rozwoju na najbliższe lata.