Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 4 235 834,10 PLN

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (tj. Miasto Łódź oraz powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki i zgierski), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym należących do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach,kobiet).

 Biuro projektu BUSINESS SCHOOL

W ramach projektu oferuje:

  • Szkolenie ABC Działalności Gospodarczej
  • Dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 27.100,00 zł
  • Wsparcie Pomostowe w wysokości 2.100,00 zł (przez 12 miesięcy)
  • Indywidualne wsparcie doradcze

Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Wyżywienie na szkoleniach
  • Stypendium szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Dodatkowe informacje: www.business-school.pl/postawnabiznes

                         e-mail: postawna biznes@business-school.plA.

Zapraszamy również na stronę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  http://www.mapadotacji.gov.pl