Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym          pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej ”

Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – sala nr 128 – I piętro (rekrutacja do 30.01.2020 r.).

W programie spotkania:

 • Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:
  - poniżej 30 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  - powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
  - zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;
  - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  - wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego          na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3987-spotkanie-informacyjne-pn-dobry-czas-na-biznes-fundusze-europejskie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale   w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem (tel. 46 874 31 54).

Program spotkania informacyjnego

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników. 

10:00 – 11:30 Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych: 

Poniżej 30 roku życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

Powyżej 30 roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,  

Zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, 

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 11:30 – 11:40 Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 

11:40 – 12:00 Konsultacje indywidualne.

Spotkania prowadzone będą przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Brzezinach, Łowiczu oraz Sieradzu.
Dodatkowe informacje dostępne na stronach internetowych www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.p oraz u organizatorów spotkań.