W dniu 17 lipca br. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępności Plus 2018-2025. Jest to pierwszy program w Polsce, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących barier w różnych dziedzinach życia.  Dotyczy to takich obszarów jak architektura, transport, edukacja, cyfryzacja, zdrowie, gospodarka czy usługi. Program ma charakter miedzyresortowy i angazuje rózne podmioty publiczne. na początek uruchamiamy te inicjatywy, które mają już najbardziej dojrzałykształt. będą to projekty oparte głównie o finansowanie ze środków europejskich.

Działania, które trwają lub zostaną wkrótce uruchomione:

1. "Bliżej dostępności"  - projekt rozpoczęty w październiku br., którego celem będzie przeprowadzenie szkoleń dla służb architektoniczno-budowlanych z zakresu zapewnienia dostępności. 

2.  "Przestrzeń dostępnej szkoły" to konkurs, w którym w 200 szkołach przeprowadzony zostanie audyt, osunięte będą bariery architektoniczne i dokonane zakupy sprzętu niezbędnego do nauki dzieci z niepełnosprawnością. 

3. "Inkubator dostępności" - celem tego konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów umożliwiających szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązanie problemów związanych z brakiem dostępności przestrzeni i usług publicznych.

4. "Dostępna uczelnia" to konkurs, w którym na początek 50 uczelni (docelowo 100) otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami. 

Informacje o kolejnych naborach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej: www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/nabory/.