Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

                                           pt. „Myśl biznesowo- Fundusze Europejskie na rozwój działalności”

                                            Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2020 r.  godz. 10.00 - 12.00 

                                     w Urzędzie Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, I piętro – sala 128

Program spotkania:

09:45-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:50 Wybrane formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

·projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

·udział w targach

·Jeremie 2 – pożyczki na rozwój

10:50-11:30 Wybrane formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

·projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

·współpraca pomiędzy sektorami nauki i gospodarki

·design dla przedsiębiorców

11:30-11:45 Źródła informacji o Funduszach Europejskich

11:45 -12:00 Konsultacje indywidualne

Zgłoszenia:   

 www.rpo.lodzkie.pl

LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16,95-060 Brzeziny tel. 46 874 31 54, 46 816 68 17


                                     Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności