Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019. Termin składania wniosków od 4 do 18 lutego 2019r. 

W związku z ogłoszonym konkursem, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza na szkolenie w dniu 25 stycznia 2019 roku w godzinach 10:00-14:00, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al.Piłsudskiego 8, I piętro, sala 104.

Podczas szkolenia omówione będą przede wszystkim:

- ogólne informacje o konkursie,

- wzory dokumentów przygotowywanych w ramach konkursu,

- główne problemy, jakie pojawiły się podczas przygotowywania dokumentów lub realizacji operacji w ubiegłych latach.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przekazać na adres: prow.ksow@lodzkie.pl


Osoby zainteresowane współpracą z KSOW  mogą zarejestrować się w bazie partnerów: http://lodzkie.ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html