W okresie od października 2017r. do czerwca 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie realizowany był kolejny projekt ekologiczny pt.„CZYSTE POWIETRZE – SKARB PRZYSZŁOŚCI”. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie dotacji w ramach konkursu pn.: „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”.


Wartość projektu: 18 800,12 PLN

Dofinansowanie: 15 956,00 PLN

Wkład własny: 2 843,73

W ramach projektu zostały przeprowadzone: warsztaty ekologiczne, konkursy międzyszkolne,warsztaty, wycieczki, zajęcia edukacyjne.

W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, 17 nauczycieli, a także 325 uczniów z innych szkół. Projekt pogłębił wśród uczniów wiedzę i zainteresowania ekologią. Uczestnicy stali się wrażliwsi na piękno otaczającej przyrody i świadomi zagrożeń jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe użytkowanie zasobów przyrody.

Udział uczniów w zajęciach terenowych przyczynił się do kształtowania przekonań i postaw proekologicznych. Uczestnicy rozwinęli wrażliwość ekologiczną, wykształcili w sobie postawy badawcze dostrzegając związki pomiędzy działalnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego.

więcej na: http://zsz2018.zsz-ozorkow.org/

więcej na : www.zainwestujwekologie.pl