EKOlogiczny biznes dla: osoby w wieku 30 lat i więcej, które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGBURA 3) i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego ( a nie prowadziły go w okresie ostatniego roku przed przystapieniem do projektu).

EKOlogiczny biznes dla: osoby w wieku 30 lat i więcej, które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGBURA 3) i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego ( a nie prowadziły go w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do projektu).

Grupa docelowa: 

- niepełnosprawni,

- długotrwale bezrobotni,

- osoby po 50 roku życia,

- osoby o niskich kwalifikacjach (ISCEED 3),

- kobiety,

Projekt umożliwia również̇ wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą̨ do ww. grup, ale w nie większym udziale niż̇ 20% bezrobotnych uczestników projektu.

Co oferuje projekt?

1. Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem biznesu;
– Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu oraz doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością̨;

2. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej 27 100 zł

3. wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy (pierwsze 6 miesięcy w kwocie 2100 zł, kolejne 6 miesięcy w kwocie 1100 zł)

Miejsce realizacji:

Obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Całkowita wartość projektu: 2 087 346,60 zł
Kwota dofinansowania: 1 982 979,27 zł.


www.ekologicznybiznes.eu 

https://www.facebook.com/Ekologicznybiznes/