W okresie od września 2018 r. do września 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Zgierzu realizowany był projekt ekologiczny pt. „Ptasi gościniec”. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie dotacji w ramach konkursu pn.: Ekopracownia pod chmurką.

Wartość projektu: 46 866,00 PLN

Dofinansowanie: 41 866,00 PLN

Wkład własny: 5 000,00 PLN

Ekopracownia pod chmurka jest przeznaczona do prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej, umożliwiającej poszerzenie wiedzy i zdobycia nowych umiejętności przyjaznych przyrodzie. Opiera się na działalności poznawczej ucznia, samodzielnej obserwacji oraz nabyciu umiejętności prawidłowego zachowania się środowisku naturalnym. W ramach projektu zostały przeprowadzone: zajęcia dydaktyczne, zajęcia warsztatowe, zajęcia terapeutyczne, spotkania integracyjne, zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne.

„Ptasi gościniec” jest dostosowany do możliwości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnością ruchową.

Głównym kącikiem do przeprowadzania zajęć dydaktycznych jest wiata wyposażona w stół i dwie ławki oraz grę dydaktyczną. Przyrodnicza wiata jest również punktem umożliwiającym obserwacje przylatujących ptaków. 

Pracownia jest wykorzystywana przez cały rok.