Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym          pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej ” Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 12.00 (rejestracja...

więcej  

W okresie od września 2018 r. do września 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Zgierzu realizowany był projekt ekologiczny pt. „Ptasi gościniec”. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie dotacji...

więcej  

Z dniem 10 czerwca 2019 Fundacja INKUBATOR rozpoczęła rekrutację dla osób bezrobotnych do projektu pt.: "CZAS NA ZMIANY" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

więcej  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. KONKURS SKIEROWANY JEST DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I ICH ZESPOŁÓW ORAZ SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

więcej  

Jeremie2 oferuje możliwość atrakcyjnego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców w postaci preferencyjnie oprocentowanych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

więcej  

W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

więcej  

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 4 235 834,10 PLN Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (tj. Miasto Łódź oraz powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki i zgierski), zamierzających...

więcej  

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy strt"  w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjną pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania nr X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego...

więcej  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019. Termin składania wniosków od 4 do 18 lutego 2019r. ...

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. "Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020-Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy".

więcej