W dniu 09.01.2017 r. ogłoszony został konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 na projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu pn. „Fundusze na start Twojej firmy”

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Poszczególne panele tematyczne będą poprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi...

więcej  

Tematyka szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów na 2017  rok.

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu pn."Promocja projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020"

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

więcej  

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/15 w ramach Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT" ogłoszonego 27 lipca br.

więcej