Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. "Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020-Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy".

więcej  

W dniu 17 lipca br. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępności Plus 2018-2025. Jest to pierwszy program w Polsce, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących...

więcej  

EKOlogiczny biznes dla: osoby w wieku 30 lat i więcej, które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGBURA 3) i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego ( a...

więcej  

Warsztaty rozwojowe w regionie łódzkim. 

więcej  

W okresie od października 2017r. do czerwca 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie realizowany był kolejny projekt ekologiczny pt.„CZYSTE POWIETRZE – SKARB PRZYSZŁOŚCI”. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie dotacji...

więcej  

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 marca 2018 r. ogłosili niżej wymienione konkursy:

więcej  

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektów w ramach konkursów ogłaszanych w zakresie Poddziałań ZIT na spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny konkursów, które odbędą się w następujących terminach:

więcej  

Informujemy, że w związku z trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niezbędne są zmiany w dokumentach wdrożeniowych, dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na marzec 2018 roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w Harmonogramie...

więcej  

W dniu 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Dokument obowiązuje od dnia 29...

więcej  

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego...

więcej