Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 ogłoszonego 29 marca br.

więcej  

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT".

więcej  

W dniu 09.01.2017 r. ogłoszony został konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 na projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu pn. „Fundusze na start Twojej firmy”

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Poszczególne panele tematyczne będą poprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi...

więcej  

Tematyka szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów na 2017  rok.

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu pn."Promocja projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020"

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.

więcej