Powiat Zgierski rozpocznie wkrótce realizację projektu pn." Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie " współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz...

więcej  

Powiat Zgierski rozpocznie wkrótce realizację projektu pn." Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach" współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego...

więcej  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” Poddziałanie 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne                                            pt. „Myśl biznesowo- Fundusze Europejskie na rozwój działalności”                                             Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2020 r.  godz. 10.00 - 12.00 ...

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym          pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej ” Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 12.00 (rejestracja...

więcej  

W okresie od września 2018 r. do września 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Zgierzu realizowany był projekt ekologiczny pt. „Ptasi gościniec”. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie dotacji...

więcej  

Z dniem 10 czerwca 2019 Fundacja INKUBATOR rozpoczęła rekrutację dla osób bezrobotnych do projektu pt.: "CZAS NA ZMIANY" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

więcej  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. KONKURS SKIEROWANY JEST DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I ICH ZESPOŁÓW ORAZ SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

więcej  

Jeremie2 oferuje możliwość atrakcyjnego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców w postaci preferencyjnie oprocentowanych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

więcej  

W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

więcej