Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

UWAGA!!!
Od dnia 1 stycznia 2021r., zgodnie z art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), wniosek o wydanie
zaświadczenia o objęciu/nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu może złożyć
wyłącznie osoba posiadająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub
stanu prawnego. Na podstawie art .32 Kpa osoba ta może działać przez pełnomocnika.Wydział Komunikacji

Link do wniosków strona BIP