Album o Powiecie Zgierskim

Gmina Zgierz

20-06-2011

RYS HISTORYCZNY

Na terenie Gminy Zgierz istnieją świadectwa ciągłości osadnictwa począwszy od epoki kamiennej. Znanych jest przeszło 200 stanowisk archeologicznych z epoki paleolitu, brązu, żelaza, a także z czasów Imperium Rzymskiego. Wśród ważniejszych ośrodków osadnictwa na tym terenie należy wymienić liczące 650 lat Gieczno (w XVI wieku na krótko otrzymało prawa miejskie) oraz Szczawin (jedną z najstarszych wsi, o bogatej udokumentowanej historii). Pierwsze wzmianki o tej miejscowości w źródłach pisanych pochodzą z 1339 roku. Szczawin należał do dóbr monarszych i jako królewszczyzna nadawany był przez władców Polski. Pierwsze obiekty sakralne, to powstałe w XVIII wieku, zabytkowe kościoły w Białej i Giecznie. Po II rozbiorze utworzono powiat zgierski – prawie cały teren dzisiejszej gminy (za wyjątkiem części południowo – wschodniej) znalazł się w obrębie powiatu. W roku 1866 został zlikwidowany za aktywny udział mieszkańców miasta i gminy w powstaniu. Po zniesieniu powiatu część dzisiejszej Gminy Zgierz znalazła się w powiecie łęczyckim, część w brzezińskim, a część w łódzkim.
W czasie II wojny światowej w Dzierżąznej hitlerowcy zlokalizowali filię obozu koncentracyjnego dla dziewcząt i dzieci z Łodzi. O licznych ofiarach II wojny światowej świadczą mogiły poległych na cmentarzu w lesie lućmierskim.
Inspiracją dla herbu Gminy Zgierz była osoba zakonnika, błogosławionego Rafała Chylińskiego, który większość swego życia spędził na terenach przenikających dzisiejszą Gminę Zgierz. O opisie herbu czytamy: „w polu błękitnym pod trzema gwiazdami sześciopromiennymi, złotymi znajduje się jednorożec srebrny z grzywą, rogiem i kopytami złotymi, wyskakujący zza takiegoż konara dębowego o trzech liściach i dwóch żołędziach”. Wariant ten nawiązuje bezpośrednio do herbu rodowego Bończa: „w polu błękitnym jednorożec wspięty srebrny”. Jednorożec w heraldyce jest symbolem siły rycerskiej. W sztuce wczesnego średniowiecza był symbolem Chrystusa, Jego krzyża lub jakiejś cnoty. Ogólna symbolika gwiazd jest wyrazem idei boskiej, a także mądrości, duchowego przewodnika, szczęścia, sukcesu, nadziei, losu, wolności.

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

Powierzchnia gminy wynosi 19 960,3 ha, zaś liczba mieszkańców 11 893 osób.
Główne źródło utrzymania ludności stanowi praca najemna w różnego rodzaju firmach, którą wykonuje 2 327 osób. Na własny rachunek, w tym również w gospodarstwach rolnych, pracuje 1 211 osób.
Układ drogowy obejmuje 264 km dróg. Gmina Zgierz ma dobrą dostępność komunikacyjną pod względem połączeń publicznych (autobusy i busy). Najwięcej bezpośrednich połączeń jest z Łodzią (ok. 23 km), Zgierzem (ok. 15 km), Ozorkowem (ok. 15 km) i Kutnem (ok. 45 km).
Więcej niż połowę powierzchni gminy (ponad 11 tys. ha) zajmują użytki rolne. Ma ona bardzo dużą lesistość – lasy zajmują blisko 30% powierzchni, a przez jej teren przepływają rzeczki dorzecza Bzury, z których najdłuższe to: Linda, Ciosenka, Czerniawka i Moszczenica. Ich obecność umożliwiła powstanie licznych stawów i zbiorników, m.in. w Grotnikach, Łagiewnikach Nowych, Dzierżąznej, Białej, Jasionce i Kotowicach.

  MIESZKAŃCY I KULTURA, KTÓRĄ TWORZĄ

Na terenie Gminy Zgierz działa Zespół Śpiewaczy „Giecznianki” z Gieczna z Kapelą Ludową Zenona Rudnickiego. Koncerty zespołu ubranego w oryginalne stroje ludowe zawsze tworzą niepowtarzalną atmosferę. Przykładem może być ich występ na Festiwalu Folklorystycznym w Kazimierzu nad Wisłą w 2002 roku, kiedy to zespół tak spodobał się publiczności i krytykom, iż został zaproszony na nagrania do Radia Lubelskiego.
W I Programie Polskiego Radia podczas jednej z niedzielnych audycji „Pod Kogutkiem” słuchacze mogli usłyszeć takie utwory jak: „Łowickie chłopaki”, „Rybecki”, „Za las chłopcy, za las”.
Na terenie gminy działają też liczne koła gospodyń wiejskich oraz ludowe i uczniowskie kluby sportowe.

  PRZYRODA

Gminę Zgierz charakteryzuje duże zróżnicowanie terenu i piękne krajobrazy. Najciekawsze i najcenniejsze fragmenty przyrody objęte są ochroną. Rezerwaty przyrody: Ciosny, Dąbrowa Grotnicka, Grądy nad Lindą i Grądy nad Moszczenicą, to najmniej zmienione ludzką ręką uroczyska leśne. Na uwagę zasługuje Rezerwat Ciosny położony w miejscowości Rosanów. Znajduje się tam unikatowe skupisko jałowców porastających śródlądowe wydmy. Dąbrowa Grotnicka zajmuje powierzchnię ponad 100 ha i położona jest w północnej części Lasu Grotnicko – Lućmierskiego Na terenie gminy znajdują się również objęte ochroną parki podworskie w Dzierżąznej, Kęblinach, Jeżewie, Lućmierzu i Glinniku oraz drzewa – pomniki przyrody: dęby, lipy, kasztany, wiązy. Do ciekawostek przyrodniczych należy zaliczyć rzadkie już w Polsce aleje – pomniki przyrody: lipową w Grotnikach i Wypychowie, bukową w Glinniku, klonu srebrnego w Skotnikach.
Z kolei miłośnicy turystyki rowerowej znajdą liczne trasy rowerowe z atrakcyjnym „Rowerowym Szlakiem Agroturystycznym”. Nie brakuje tu także terenów nadających się do turystyki i rekreacji zimowej np. rejon Łagiewniki Nowe – Smardzew z malowniczo i mocno pofałdowanym terenem, gdzie różnica wysokości dochodzi do 150 m. Do bogactw przyrody należy zaliczyć również znajdujące się w okolicach Rogóźna na głębokości ok. 300 m podziemne jezioro sprzed 130 tys. lat oraz tzw. „ciepłe morze” o temp.+ 80ºC, znajdujące się na głębokości 600 m.

PERSPEKTYWY I KIERUNKI ROZWOJU

Opracowana i przyjęta przez radę gminy strategia rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006 – 2013, przewiduje:

 • rozwój dochodowego rolnictwa oraz mikro, małej i średniej przedsiębiorczości,;
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
 • ochronę środowiska naturalnego i edukację ekologiczną społeczeństwa;
 • rozwój rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych źródeł dochodu dla rolników;
 • wspieranie aktywności inwestycyjnej ze szczególnym uwzględnieniem terenów sąsiadujących z autostradą A2;

W najbliższych latach w gminie planowane są przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi.
Jako jedną z najważniejszych perspektyw rozwoju gminy władze widzą w stworzeniu w okolicach Rogóźna uzdrowiska. Ze względu na unikalne walory klimatyczne i występowanie na terenie Gminy Zgierz naturalnych zasobów leczniczych, planowane jest utworzenie stref ochrony uzdrowiskowej w rejonie Rogóźna i Kotowic, Grotnik, Jedlicza A, Jedlicza B i Ustronia.

  TURYSTYKA

Dzięki ukształtowaniu terenu i bogactwu przyrody część powierzchni Gminy Zgierz została zaliczona do Obszaru Krajobrazu Chronionego. W tutejszych lasach, pokrywających prawie 30% gminy, znajdują się unikalne rezerwaty przyrody np.: Grądy na Lindą, Rezerwat jałowców „Ciosny” czy Dąbrowa Grotnicka. Dużą atrakcją dla amatorów wypoczynku nad wodą oraz wędkowania, są liczne rzeczki i zbiorniki wodne rozsiane po terenie całej gminy. Wszystkie te atuty, a także bliskie położenie dużej aglomeracji, powodują, że jest ona doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji. Na jej terenie zlokalizowane są piesze, rowerowe i konne szlaki turystyczne o łącznej długości 160,5 km, z czego aż 97 km to szlaki agroturystyczno – historyczne. Znajdują się tu liczne gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe, hotele i inne obiekty noclegowe. W większości oferują nie tylko sam nocleg, ale też różne usługi i atrakcje. Łącznie do dyspozycji turystów jest 625 miejsc noclegowych różnej kategorii, w tym 388 całorocznych i 237 sezonowych.
Coraz większe znaczenie zyskują walory klimatyczne Gminy Zgierz. Na prawie całym jej obszarze mają one właściwości lecznicze, co potwierdziły ubiegłoroczne badania. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne panują w okolicach Rogóźna, Grotnik, Jedlicz, Ustronia oraz Szczawina.

Baza noclegowa:

 • Aleksandra Boruta – Michalak (przy agroturystycznym szlaku rowerowym) „Stajnia Boruta” – Kolonia Głowa 43, 95 – 001 Biała, tel. 42 715 55 67, 609 028 012;
 • Zbigniew Hauke Gospodarstwo „Pod Akacjami” (przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym) – Dzierżązna Parcela 38 tel. 42 717 84 87, 501 331 212;
 • Janusz Jarota (gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym) – Dzierżązna 41, 95 – 001 Biała, tel. 42 715 63 46, 511 672 212;
 • Grażyna Kietla Ranczo Natura Plus – Kotowice 16, 95 – 001 Biała, tel. 42 715 50 06, 607 478 120;
 • Grzegorz Kociszewski Stara Kuźnia (przy agroturystycznym szlaku rowerowym) – Dzierżążna 24, 95-001 Biała, tel. 669 607 346, 501 331 212;
 • Stanisław Kubiak Gospodarstwo agroturystyczne „Ciosenka” (przy agroturystycznym szlaku rowerowym) – Ciosny 29, 95 – 001 Biała, tel. 42 715 55 98, 508 568 918;
 • Aleksandra i Stanisław Marchwiccy – ul. Barowa 40 Skotniki, 95 – 002 Smardzew, tel. 693 997 184;
 • Grzegorz Pabjańczyk piekarnia „Naturex” (przy agroturystycznym szlaku rowerowym) – ul. Spacerowa 8, 95-001 Biała; tel. 42 717 80 22, 602 748 594;
 • Bernard Palmowski (gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym) – Ciosny 20, 95 – 001 Biała tel. 42 715 56 17;
 • Jerzy Stańczak Stajnia „Ceduła” (gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym, początek szlaku konnego) – ul. Łanowa 31, Rosanów 95 – 100 Zgierz, tel. 42 717 05 14, 664 763 667;
 • Beata i Stanisław Stańczyk (gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku pieszym) – ul. Brzozowa 1, Dąbrówka Strumiany 95 – 100 Zgierz, tel. 42 717 80 75;
 • Marek Telenda (gospodarstwo przy agroturystycznych szlakach rowerowych) – ul. Główna 43, Rosanów 95 – 100 Zgierz tel. 42 717 01 16, 693 535 283;
 • Zbigniew Woźnicki – Wiktorów 28, 95 – 100 Zgierz, tel. 42 718 49 40, 512 366 774;
 • Wiesław Polasiński Gospodarstwo agroturystyczne (gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym) – ul. Pogodna 112 Dąbrówka Strumiany, 95 – 100 Zgierz, tel. 42 717 80 77;
 • Gminny Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Dzierżązna 4, tel. 42 717 84 66;
 • Hotel Porto Fino – ul. Sadowa 4 Lućmierz, 95 – 100 Zgierz, tel. 42 230 93 99;
 • Ośrodek Harcerski Hufca Zgierz Grotniki, ul. Ozorkowska 1, tel. 42 717 96 19;
 • Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy Jedliczanka – Jedlicze A, ul. Jedlinowa 13, tel. 42 717 91 24, 601 237 761;
 • Ośrodek Wczasowy Boruta Grotniki, ul. Ozorkowska 37, tel. 42 717 90 00;
 • Ośrodek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Słoneczna Polana 1 Grotniki, ul. Sosnowa 11, tel. 42 717 91 80;
 • Ośrodek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Słoneczna Polana 2 Grotniki, ul. Ozorkowska 3, tel. 42 717 91 79;
 • Zajazd „Emilia”, ul. Zgierska 2, 95-100 Zgierz, tel. 42 717 03 63 lub 95;

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4,
95 – 100 Zgierz
Tel. (42) 716-25-15, faks (42) 716-45-54
e-mail: ug@gmina.zgierz.pl
www.gmina.zgierz.pl

 

 

 

 

« Powrót

Galeria