W związku z reformą oświaty w Polsce, konieczne stało się podjęcie kroków zmierzających do zmian w systemie oświaty na szczeblu powiatowym. Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Zgierskiego przyjęła projekt dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

Do września 2019 r. zmienione zostaną głównie nazwy szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat zgierski – szkoły ponadgimnazjalne zostaną przekształcone w szkoły ponadpodstawowe. Dostosowana zostanie także liczba oddziałów: w liceach uczniowie będą kończyli cztery klasy, w technikach pięć, natomiast w szkołach zawodowych trzy klasy. Z kolei w Zespołach Szkół Specjalnych w Głownie, Ozorkowie i Aleksandrowie Łódzkim oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu uczniowie będą kontynuowali naukę w ośmioletnich szkołach podstawowych. Dotychczas funkcjonujące cztery gimnazja w zespołach szkół w Aleksandrowie Łódzkim, Głownie, Ozorkowie i Zgierzu będą stopniowo wygaszane, tak aby z dniem 31 sierpnia 2019 roku mogły zostać zlikwidowane. Obecnie projekt zmian został przesłany do zaopiniowania przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Szczegółowy projekt dostosowania sieci publicznych szkół prowadzonych przez powiat zgierski stanowi załącznik do Uchwały nr XXVIII/330/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.