Na początku lutego uczniowie klasy patronackiej Wydziału Studiów Międzynarodowych UŁ oraz grupa uczniów realizująca projekt edukacyjny o Stanach Zjednoczonych, z Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie, wzięła udział w wycieczce do Warszawy. Młodzież odwiedziła placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych i Kanady, zapoznała się z ich funkcjonowaniem, a także z pracą i zadaniami dyplomatów.

Jako pierwszą odwiedzili oni Ambasadę Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkali się z dyplomatą Scottem Whitmore – Assistant Cultural Attaché (Zastępcą Attaché Kulturalnego). Uczniowie powiatowej placówki wysłuchali wykładu „Education in the USA” na temat systemu edukacyjnego Stanów Zjednoczonych, z uwzględnieniem możliwości podjęcia studiów przez polskich absolwentów. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, pojawiły się liczne pytania ze strony uczniów. Ponadto, był też czas na swobodną dyskusję w języku angielskim.

Następnie, uczniowie udali się do Ambasady Kanady, gdzie zostali przywitani tradycyjnymi croissantami z kawą. Nowy szef tamtejszej dyplomacji, Jeremy Wallace, opowiedział wiele ciekawostek dotyczących Kanady, odwołując się licznych przykładów współpracy polsko-kanadyjskiej. Nawiązał do obchodzonej w tym roku 150 rocznicy powstania Kanady, wymieniając liczne przykłady wydarzeń towarzyszących jubileuszowi oraz zachęcając do uczestniczenia w nich. Uczniowie mieli także okazję zwiedzić budynek ambasady, poznając jednocześnie strukturę jego funkcjonowania.

Inicjatorkami wycieczki była nauczycielka ZSL-G w Głownie - Iwona Mokras – Wosik, która od 2014 roku koordynuje współpracą polsko – amerykańską.