W 2015 r. mieszkańcy województwa łódzkiego przekazali ponad 35,7 mln zł. organizacjom pożytku publicznego. Ponad 12 mln z tej sumy trafiło do organizacji z terenu naszego województwa.

Przekazując 1 proc. podatku lokalnym organizacjom sprawimy, że te pieniądze w dużej części będą wspierać nasze inicjatywy, a tym samym przyczyniać się do rozwoju naszego regionu.

W województwie łódzkim w tym roku uprawnionych do skorzystania z 1% podatku jest 428 organizacji.

Ich wykaz znajduje się w bazie instytucji na stronie internetowej www.1procent.lodzkie.pl oraz w urzędach skarbowych na terenie całego województwa .