W związku z występującymi opadami śniegu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu przypomina o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (w szczególności wielkopowierzchniowych) oraz o konieczności odśnieżania chodników. Zalegający śnieg i sople, a także oblodzone oraz nieodśnieżone drogi stwarzają ogromne zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektów, osób będących w środku, ale przede wszystkim przechodniów.

Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.