Cztery dwuosobowe zespoły uczniowskie wzięły udział w XIV edycji Konkursu Wiedzy o Patronach Szkół Ponadpodstawowych oraz o Patronie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu.

Konkurs, objęty honorowym patronatem przez Starostę Zgierskiego Bogdana Jarotę i Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego rozegrano 23 lutego, w przeddzień 158. rocznicy bitwy pod Dobrą, w filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im B. Prusa w Zgierzu.

Konkurs podzielono na cześć ustną i pisemną. Uczestnicy musieli wykazać się, opartą na wnikliwej lekturze książek historycznych, wiedzą o życiu i działalności Romualda Traugutta, a także przebiegu bitwy pod Dobrą, która była największym bojem Powstania Styczniowego, stoczonym w regionie łódzkim. Należało m.in. przyporządkować daty do wydarzeń z biografii R.Traugutta, wiedzieć jakie były losy oddziału Romana Rogińskiego, który przedarł się na Podlasie, jak zakończyło się starcie powstańczych oddziałów z siłami rosyjskimi pod Dalikowem, wymienić autorów piszących o Traugucie czy wskazać właściwą odpowiedź na pytanie z kim spokrewniona była jego druga żona, Antonina.

Zmagania młodzieży z historią oceniała komisja w składzie: Adam Zamojski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, Joanna Kapusta – nauczyciel bibliotekarz z SLO im. R. Traugutta, Magdalena Grabia-Krawczyk – kustosz Muzeum Miasta Zgierza i Jolanta Jędrzejewska – st. kustosz w M-PBP w Zgierzu.

Wyniki ogłosiła dyrektor M-PBP w Zgierzu Dorota Abramczyk. Są one następujące:

  • I miejsce - drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie im. S. Żeromskiego w składzie Aleksandra Plaskota i Cezary Wróbel;
  • II miejsce – drużyna Zespołu szkół nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu w składzie Wiktoria Kmieciak i Maciej Palczewski;
  • III miejsce – drużyna Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu w składzie Klaudia Nowak i Justyna Jachimczak
  • IV miejsce – drużyna ZSZ im. S. Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w składzie Agnieszka Arent i Zuzanna Lickiewicz.

Dyplomy i nagrody wręczyli laureatom, a także przygotowującym ich nauczycielom, wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak i I zastępca prezydenta Zgierza Bohdan Bączak.

- Gratuluję wszystkim uczestnikom przede wszystkim ciekawości świata i chęci do zdobywania wiedzy – mówił wicestarosta Dominik Gabrysiak - Jadąc na spotkanie z wami myślałem o dwóch patronach naszych powiatowych szkół - św. Janie Pawle II i prof. Romualdzie Cebertowiczu. To postacie, które na pewno łączy umiłowanie Ojczyzny i intensywne zaangażowanie w działania dla jej dobra. Żyjąc w realiach odmiennych od dzisiejszych, znacznie trudniejszych, osiągnęli bardzo wiele. Warto ich biografie poznawać, bo – jestem przekonany – także współcześnie, mogą być dla nas źródłem inspiracji.