Dziś święto wszystkich harcerzy – DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ, ustanowiony w dniu urodzin założyciela skautingu sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell.

Doceniając rolę organizacji harcerskich w wychowaniu młodzieży i kształtowaniu postaw patriotycznych, życzymy druhnom i druhom z terenu powiatu zgierskiego ciągłego doskonalenia się na ścieżce harcerskich sprawności, przeżywania wspólnie wielu fantastycznych, niezapomnianych przygód, rozwijania pasji i talentów oraz satysfakcji z harcerskiej służby Ojczyźnie.

Dziękujemy, że funkcjonujecie w zmieniających się warunkach, angażując się w sprawy lokalne, wspierając mieszkańców powiatu i dając świadectwo braterstwa, świetnej organizacji oraz prawdziwej, międzypokoleniowej przyjaźni.

Czuwaj!

Na terenie powiatu zgierskiego działają:

  • Hufiec ZHP Zgierz http://zgierz.zhp.pl/
  • Hufiec ZHP Głowno https://zhp.glowno.org/
  • Hufiec ZHP Ozorków
  • Związek Drużyn Harcerskich "Zarzewie" w Aleksandrowie Łódzkim
  • 1 Głowieńska Drużyna Harcerzy ZHR
  • 1 Głowieńska Drużyna Harcerek "Puszcza" ZHR

[Grafika zawiera napis: "22 lutego Dzień Myśli Braterskiej. Harcerze powiatu zgierskiego - Czuwaj!", symbol lilijki i rysunek harcerskiego kapelusza oraz 3 fotografie przedstawiające harcerzy ZHP ze Zgierza i Głowna.]