Dobre wieści płyną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. – Powiat zgierski, w ramach III naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymał właśnie 500 tys. zł na przebudowę ul. Piłsudskiego w Zgierzu – informuje wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak.

Modernizacja powiatowej ulicy zakłada dwa etapy realizacji. Pierwszy od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1 Maja, zaś drugi od ul. 1 Maja do wiaduktu PKP. – W ramach prac drogowcy położą ponad 1 km nowego asfaltu, przebudują chodniki, wybudują kanalizację deszczową, a także wykonają zjazdy, odwodnienia i zatoczkę autobusową – wylicza starosta zgierski Bogdan Jarota.

Łączny koszt przebudowy to ponad 3,5 mln zł.