Eksperymenty przyrodnicze, w pracowni wartej kilkadziesiąt tysięcy złotych, mogą już przeprowadzać uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w powiatowej szkole powstało nowoczesne laboratorium przyrodnicze na 16 stanowisk.

W ramach dotacji zakupiono nowe meble i pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy z wbudowaną pamięcią RAM, zestawy pokazowe, odczynniki chemiczne, preparaty, aparaty do osmozy, ciśnieniomierze oraz modele chemiczne.

Taki sprzęt pozwoli uczniom m.in. tworzyć ciekawe doświadczenia, zgłębiać tajniki ekologii, zjawisk i procesów przyrodniczych oraz biodegradacji, badać jakość gleby, wody i powietrza, a także natężenie hałasu i promieniowania UV.

– O tym, że ten sprzęt przyda się szkole najlepiej świadczy fakt, że liceum od kilku lat, z sukcesami, uczestniczy w wielu konkursach ekologicznych – mówili zgodnie starosta zgierski Bogdan Jarota oraz wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak, którzy wzięli udział w oficjalnym otwarciu laboratorium.

Całkowity koszt realizacji ekopracowni to ponad 49 tys. zł., z czego blisko 45 tys. zł stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, zaś reszta to wkład własny powiatu. Remont i częściowe doposażenie ekopracowni wsparła także rada rodziców.