- W Ozorkowie trwa przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Cegielnianej – na wprost Szkoły Podstawowej nr 5 – informuje starosta zgierski Bogdan Jarota. – Oprócz, wymuszających w tym miejscu zdjęcie nogi z gazu progów zwalniających, które właśnie zainstalowano, przejście zostanie także oświetlone.

Kolejnym etapem realizacji projektu pod nazwą „Bezpieczne przejścia dla pieszych na rzecz społeczności lokalnych w Powiecie Zgierskim” będzie doposażenie w elementy zwiększające bezpieczeństwo przejść dla pieszych w Rąbieniu (na ul. Słowiańskiej przy szkole podstawowej i na ul. Pańskiej przy OSP) i Zgierzu na ul. Parzęczewskiej (w rejonie szpitala).

- Jestem przekonany, że dzięki takim rozwiązaniom przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, tym bardziej, że wytypowane przez nas miejsca prowadzą do szkół, szpitala, osiedla itp.

Przypomnijmy, że powiatowy samorząd pozyskał na ten cel 100 000 zł z rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.