Informujemy, że została ponownie wprowadzona możliwość płatności kartą za dokumenty wydawane lub uzgadnianie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (Zgierz, ul. Długa 49).

Zgodnie z prośbami mieszkańców postanowiliśmy przyśpieszyć ponowne uruchomienie terminali płatniczych – mówi Karol Maśliński, członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, który nadzoruje pracę wydziału. – Opłaty m.in. za wydanie wypisu lub wyrysu z rejestru gruntów, mapy do celów lokalizacyjnych, czy zgłaszanie prac geodezyjnych, można znów dokonać bez konieczności odchodzenia od stanowiska obsługi klienta. Do każdej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł. Dla osób płacących gotówką dotychczasowe zasady nie ulegają zmianie.