Publikujemy Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z dnia 14 października 2020 r., wydany w związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2


Rekomendujemy przesyłanie pism:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP

pismo ogólne do podmiotu publicznego” /PUPZgierz/skrytka

oraz „pismo ogólne do urzędu” /PUPZgierz/SkrytkaESP

 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierz, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz

 Informujemy o możliwości kontaktu telefonicznego z Urzędem:

 • informacja w sprawie szkoleń, KFS  42  714 12 63;  lozg@praca.gov.pl  
 • informacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców  42  714 12 67;  lozg@praca.gov.pl
 • informacja dotycząca pośrednictwa pracy, ofert pracy  42  714 12 71;  42  714 12 72;  lozg@praca.gov.pl 
 • informacja w sprawie staży  42   717 45 61;  lozg@praca.gov.pl
 • informacja dla Pracodawców na temat dofinansowań (refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne) 42714 12 79; lozg@praca.gov.pl
 • informacja dla osób bezrobotnych w sprawie dotacji na otworzenie działalności gospodarczej 42 714 12 64; lozg@praca.gov.pl
 • informacja w sprawie rejestracji, wydawania zaświadczeń 42 714 12 68; 42714 12 69; lozg@praca.gov.pl    
 • informacja w sprawie zasiłków, dodatków aktywizacyjnych 42714 12 79; lozg@praca.gov.pl

PIK Ozorków

tel.: 42 718 28 25, 42 718 28 05, 42 718 28 04, 42 718 28 26.


Rejestracja

Zarejestruj się przez Internet lub zarezerwuj datę i godzinę rejestracji w urzędzie bez konieczności oczekiwania w kolejce - wejdź na stronę: www.praca.gov.pl
Szczegółowe informacje na temat rejestracji przez Internet znajdziesz tutaj: praca.gov.pl/eurzad
Załóż bezpłatny profil zaufany, dzięki któremu załatwisz swoje sprawy w urzędzie bez wychodzenia z domu: www.epuap.gov.pl

Wyrejestrowanie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 wyrejestrowania z urzędu można dokonać poprzez:

 • Przesłanie drogą elektroniczną skanu zawartej umowy lub oświadczenia ( w załączniku) zawierającego  dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis; adres e-mail: lozg@praca.gov.pl
 • Poprzez elektroniczny urząd podawczy – dla osób posiadających podpis elektroniczny lub profil e-puap. W tym przypadku należy przesłać oświadczenie zawierające  dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania.
ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY