W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o czasowym ograniczeniu zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Oznacza to, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek oświatowych zostaje czasowo ograniczone.

Szczegóły na stronie www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Powiatowe placówki oświatowe

Od 12 do 13 marca, przedszkola specjalne oraz szkoły podstawowe specjalne w Aleksandrowie Łódzkim, Głownie, Ozorkowie oraz Zgierzu, dla których organem prowadzącym jest powiat zgierski, organizują zajęcia opiekuńcze dla dzieci przyprowadzonych przez rodziców. Natomiast od 16 do 25 marca br. zajęcia opiekuńcze nie będą organizowane.

Rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać ze świadczenia opiekuńczego, uprzednio zgłaszając swojemu pracodawcy konieczność zapewnienia opieki swoim dzieciom. Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie www.zus.pl

Szkoły ponadpodstawowe oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu od 12 marca do 25 marca nie będą dostępne dla uczniów i nie będą organizować żadnych zajęć.

W okresie od 12 do 25 marca także Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Zgierzu, Ozorkowie i Głownie będą działać w ograniczonym zakresie i nie będą realizowały planowanych zajęć, poza niezbędną interwencją kryzysową.