Od 18 marca 2020 r., Starostwo Powiatowe w Zgierzu (mieszczące się w budynkach przy ulicach: Sadowej 6a i Długiej 49) będzie zamknięte dla klientów. Jedyną dostępną formą kontaktu z urzędem będą: korespondencja pocztowa, elektroniczna i skrzynka ePUAP oraz kontakt telefoniczny. Informujemy także, że z powodu sytuacji od nas niezależnej, Wydział Komunikacji zawiesza do odwołania wszelką obsługę interesantów.