W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, podjęliśmy decyzję, że od dnia 16 marca 2020 roku do 13 kwietnia 2020 roku zawieszamy działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych w Głownie, Aleksandrowie Łódzkim i Ozorkowie związane z bezpośrednią obsługą osób bezrobotnych/poszukujących pracy i pracodawców.

W sytuacjach wyjątkowych wymagających osobistego złożenia dokumentów do Urzędu istnieje możliwość przedłożenia ich w pudełku znajdującym się przy drzwiach wejściowych

Jednocześnie informujemy, że klienci bezpośrednio nie uzyskają konsultacji urzędniczej.

Rekomendujemy przesyłanie pism:

 • drogą elektroniczną  na adres  lozg@praca.gov.pl 
 • za pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej e-PUAP, pismo ogólne do podmiotu publicznego” /PUPZgierz/skrytka oraz „pismo ogólne do urzędu” /PUPZgierz/SkrytkaESP
 • pocztą tradycyjną  na adres : Powiatowy Urząd Pracy w Zgierz, ul. Barona 10, 95-100  Zgierz

Informujemy o możliwości kontaktu telefonicznego z Urzędem:

 • informacja w sprawie szkoleń, KFS

         42 714 12 63;lozg@praca.gov.pl

 •  informacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców

         42 714 12 67;lozg@praca.gov.pl

 • informacja dotycząca pośrednictwa pracy, ofert pracy

         42 714 12 71; 42 714 12 72; lozg@praca.gov.pl

 • informacja dla Pracodawców na temat dofinansowań (refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne)

42 714 12 79; lozg@praca.gov.pl

 • informacja dla osób bezrobotnych w sprawie dotacji na otworzenie działalności gospodarczej42714 12 64;lozg@praca.gov.pl
 • informacja w sprawie rejestracji, wydawania zaświadczeń

         42 714 12 68 ; 42 714 12 69; lozg@praca.gov.pl

 •   informacja w sprawie zasiłków, dodatkówaktywizacyjnych42714 12 79; 

lozg@praca.gov.pl

 • PIK Ozorków tel.: 42 718 28 25, 42 718 28 05, 42 718 28 04, 42 718 28 26.

ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY