Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zgierskiego, nie tylko potrafią gasić pożary i ratować ludzkie życie, wiedzą również jak skutecznie pozyskać dofinansowanie na sprzęt pożarniczy.

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach drugiej edycji programu „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”, 108 jednostek OSP z terenu województwa łódzkiego, będzie mogło sprawniej prowadzić akcje gaśnicze. Wśród nich nie zabrakło także strażnic z terenu powiatu zgierskiego m.in. z Kaniej Góry i Głowna, które otrzymały z Funduszu po 35 tys zł.

Dotacje zamierzamy przeznaczyć na zakup m.in. hełmów, rękawic, 6 kompletów specjalistycznych ubrań strażackich, detektora prądu przemiennego, parawanu ochronnego czy detektora do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla – wymienia Mateusz Karolczak z OSP Kania Góra. Z kolei głowieńscy ochotnicy planują zakupić ok. 10 kompletów ubrań specjalnych, drabinę nasadkową 4-częściową oraz 15 par rękawic.

Łącznie dofinansowanie otrzymało 11 strażnic z naszego regionu z: Adamowa, Głowna, Kaniej Góry, Kęblin, Koźla, Mąkolic, Opola, Rąbienia, Skotnik oraz Ustronia-Grotniki.