W podziękowaniu za wolontariat sióstr zakonnych w dotkniętym epidemią COVID-19 Domu Pomocy Społecznej w Głownie, Powiat Zgierski przekazał ozorkowskiemu domowi Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego środki ochrony osobistej. Zostaną one wykorzystane w prowadzonym przez zakon przedszkolu.

Wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak wraz z Katarzyną Łebedowską z zarządu powiatu oraz dyrektor PCPR Marią Miśkiewicz przekazali na ręce siostry przełożonej domu Weroniki Oman „pakiet startowy” dla bezpiecznego przyjęcia przedszkolaków, obejmujący: płyny do dezynfekcji, przyłbice i maseczki, rękawiczki i kombinezony. Z informacji od sióstr wynika, że po weekendzie do placówki wrócić ma ponad dwudziestka dzieci.

- Okazały nam siostry naprawdę ogromną pomoc, podejmując się opieki nad pensjonariuszami DPS-u w tym niezwykłe trudnym czasie. Dziś przekazujemy wam te środki ochrony osobistej, a gdyby potrzeby były większe, prosimy się do nas zwracać! – mówił Dominik Gabrysiak. Z kolei Katarzyna Łebedowska w odpowiedzi na podziękowania że strony urszulanek, dodała: - To my zawdzięczamy siostrom o wiele więcej!

Przypominamy, że w głowieńskim DPS-ie, od momentu ujawnienia zakażeń koronawirusem, przez kilka tygodni opiekę nad mieszkańcami nieodpłatnie sprawowały trzy urszulanki – dwie z Ozorkowa i jedna z Łodzi. Ponadto do pomocy zgłosiła się siostra albertynka z Krakowa, która również już opuściła DPS. Na miejscu nadal pozostaje skierowany do Głowna przez wojewodę łódzkiego pielęgniarz - brat Gabriel ze Zgromadzenia Zakonnego św. Hildegardy z Bingen, a także siostra Aleksandra ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Łodzi.