Kolejna grupa uczniów wzięła udział w powiatowej lekcji WOS-u ze starostą zgierskim Bogdanem Jarotą.

Tym razem do Zgierza przyjechali uczniowie klas VIII A i B ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Ozorkowie.

Młodzież uczestnicząca w lekcji okazała się całkiem nieźle zorientowana w temacie podziału administracyjnego państwa, który akurat omawiany jest w szkole.

Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładu starosty zgierskiego, a następnie, zachęceni przez radną powiatową Joannę Mariankowską, zadawali pytania, korzystając z mikrofonów, używanych przez radnych na sesjach. Zajmując ich miejsca na sali konferencyjnej w budynku starostwa przy ul. Sadowej w Zgierzu, ósmoklasiści z Ozorkowa, dowiedzieli się, że to właśnie tutaj zapadają decyzje, kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju powiatu zgierskiego.

Dowodem pozytywnego zaliczenia powiatowej lekcji WOS-u były imienne certyfikaty.

Przed powrotem do szkoły, uczniowie obejrzeli w holu starostwa galerię zdjęć Rady Powiatu Zgierskiego wszystkich dotychczasowych kadencji, odnajdując na fotografiach m.in. obecnego burmistrza Ozorkowa Jacka Sochę, który w latach 2006-2010 był starostą zgierskim.