Dla wielu młodych ludzi fotografowanie to pasja, która daje dużo satysfakcji. Trzymając aparat w dłoni i robiąc zdjęcia, mają możliwość tworzenia własnej „fotograficznej” rzeczywistości. Naprzeciw ich zainteresowaniom wyszedł Zespół Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu. Powiatowa placówka, jako jedyna w naszym regionie i jedna z nielicznych w województwie łódzkim, od września kształci młodzież w klasie o profilu technik fotografii i multimediów. Uczniowie nie tylko zdobędą tytuł zawodowego fotografa, ale również zyskają biegłość w poruszaniu się po różnorodnych multimediach.

Podczas zajęć uczymy nie tylko techniki robienia zdjęć, ale także historii fotografii, również tej analogowej, kompozycji i estetyki zdjęć, rejestracji obrazu wideo i  jego obróbki, a także tworzenia grafiki rastrowej oraz wektorowej – mówi Tomasz Pawlak, nauczyciel przedmiotów technicznych w „Cezaku”.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu powiatu, na potrzeby nowego kierunku, w szkole powstała pracownia fotograficzna wyposażona w profesjonalny sprzęt do fotografii studyjnej. Posiada ona w pełni zbudowane foto studio, w którym istnieje także możliwość ustawienia dwóch planów zdjęciowych. W takich warunkach mogą dojrzewać młode talenty.

Kierunek jest trudny, ale bardzo ciekawy – przekonuje Tomasz Pawlak. – Kształtujemy w uczniach kreatywność, pomysłowość oraz poczucie estetyki. Mogę zapewnić, że absolwenci tego kierunku w przyszłości bez problemu znajdą pracę w zawodzie fotografa lub jako osoby zajmującej się obsługą graficzną firm.           

Niedawno można było podziwiać pierwsze zdjęcia młodych fotografów. W grudniu, podczas wystawy „My 15 Letni” w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy, uczniowie „Cezaka” zaprezentowali swoje autorskie prace widzenia świata.

Wraz z początkiem września, także w innych powiatowych szkołach uczniowie rozpoczęli naukę w nowych zawodach. Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, poszerzył swoją ofertę edukacyjną o trzy kierunki: technik programista, technik reklamy oraz technik turystyki, Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim otworzył klasę o profilu pomocnik obsługi hotelowej, zaś w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych nowe kierunki to: technik programista oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie.