Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia terapii z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dodatkowe zajęcia terapeutyczne, utworzenie i doposażenie placu zabaw, a także kursy oraz szkolenia dla nauczycieli – a wszystko to aby wesprzeć rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

W przedszkolach działających przy zespołach szkół specjalnych w Głownie i Aleksandrowie Łódzkim oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu realizowany jest projekt „Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach przyznanych środków w placówkach odbywają się zajęcia m.in. z zakresu terapii integracji sensorycznej, logopedii, komunikacji alternatywnej AAC (metoda porozumiewania używana zamiast mowy), terapii ręki, terapii metodami Tomatisa (wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zaburzeniami mowy i koncentracji) oraz Masgutowej (dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym), EEG Biofeedback, a także animaloterapii.

Projekt zakłada również doskonalenie zawodowe nauczycieli, w formie szkoleń i studiów podyplomowych oraz doposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne, w tym: programy multimedialne, sprzęt komputerowy oraz urządzenia do diagnostyki i treningów, które pozwalają analizować poczucie ułożenia ciała w przestrzeni oraz ćwiczyć równowagę, czas reakcji na bodźce, a także zachowanie i stabilność u dzieci w różnych sytuacjach. Dodatkowo w SOSW powstaje nowoczesny plac zabaw.

Całkowita wartość projektu do blisko 1,5 mln zł. Ponad 1,2 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostała kwota to wkład własny powiatu.