Bezpłatne porady prawne, specjalistyczne usługi opiekuńcze i zdrowotne, a także pomoc przy załatwianiu codziennych spraw – 413 osób z powiatu zgierskiego skorzystało już z oferty Centrum Usług Środowiskowych - projektu, mającego za zadanie wesprzeć osoby niesamodzielne i niepełnosprawne w ich codziennym życiu.

Do tej pory najczęstszą formą pomocy, z której korzystali beneficjenci, była kompleksowa opieka hospicyjna, realizowana przez Zgierskie Hospicjum im. Jana Pawła II.

Projekt „CUŚ” potrwa do lutego 2022 r., dlatego zachęcamy osoby, które chciałaby skorzystać z pomocy do kontaktu z partnerami projektu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, prowadzi darmowe porady prawne dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o kontakt z PCPR w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, tel. 42 715 43 58.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, oprócz porad prawnych, zapewnia usługi asystenta osobom, które nie są w stanie ani samodzielnie pójść do lekarza, ani wyjść z domu czy zrobić zakupy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o kontakt z MOPS w Zgierzu, ul. Długa 77, tel. 42 716 02 33.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzi głowieński MOPS. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o kontakt z MOPS w Głownie, ul. Norblina 1, tel. 42 719 27 25, 42 719 27 09.

Fundacja F.O.S.A oferuje rehabilitację w warunkach domowych. Specjaliści odwiedzają osoby potrzebujące i na miejscu przeprowadzą zajęcia rehabilitacyjne. Beneficjenci mogą także skorzystać z porad psycholog oraz uzyskać pomoc w zakresie dostarczania do domu artykułów pierwszej potrzeby. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o kontakt z Fundacją F.O.S.A. - Dom Pomocy Społecznej, pok. pracowników socjalnych, tel. 42 712 19 96 wew. 118, 600 944 426, 669 837 601.

Osoby z chorobą nowotworową, które zgłoszą się do Zgierskiego Hospicjum im. Jana Pawła II, otrzymają wsparcie w postaci sprzętu rehabilitacyjnego, zgodnie z zaleceniami lekarza. Sprzęt zostanie bezpłatnie zawieziony do pacjenta. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o kontakt z Biurem partnera projektu – tel. 42 715 45 23.

Trening samodzielności – to z kolei propozycja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Pod czujnym okiem opiekuna, osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się żyć bez pomocy i opieki rodziców. Stowarzyszenie wyręcza także zmęczonych krewnych w opiece nad niepełnosprawnymi. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem, ul. Chełmska 42/42a, 95-100 Zgierz, tel. 42 710 10 84.