Właśnie wpłynęło do starostwa pismo od wojewody łódzkiego stwierdzające nieważność czerwcowej uchwały Rady Powiatu Zgierskiego, w której rada nie udzieliła Zarządowi Powiatu Zgierskiego wotum zaufania (oryginał pisma załączamy poniżej).

To kolejne rozstrzygnięcie unieważniające czerwcowe uchwały rady. Jak już wcześniej informowaliśmy Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi stwierdziła nieważność uchwały Rady Powiatu Zgierskiego, w której rada nie udzieliła Zarządowi Powiatu Zgierskiego absolutorium, z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.